EuroVent EST OÜ

+372 621 668 info@eurovent.ee

Menu

D+H Kvaliteedigaantii

D+H Kvaliteedigaantii

By In Новости On 16 марта, 2021


Oleme alati panustanud kvaliteedimärgisele „Made in Germany“. Kõik D+H tooted läbivad enne meie juurest väljasaatmist range kvaliteedikontrolli. D+H toodete väga hea kvaliteet on meie strateegia oluline osa ning hõlmab nii toodete arendust, kvaliteetsete komponentide hankimist kui ka tootmist.

Seda strateegiat järgides anname kindlatele toodetele järgmise kvaliteedigarantii:

5 aastat ajamitele ja keskustele

ning

10 aastat kettide, hammaslattide ja spindlite läbiroostetamisele ja purunemisele.

Garantiiaega hakatakse arvestama toote üleandmisest teile kui meie kliendile (saatelehe kuupäev).

5- ja 10-aastane kvaliteedigarantii tähendab õigusaktides ettenähtud piiratud garantii pikendust, mille jooksul parandame või vahetame defektse toote.

Arvestades, et garantiid pikendatakse võrreldes õigusaktides ettenähtud perioodiga oluliselt, võite meie toodete kvaliteedis ja ohutuses kindel olla.

Meie kvaliteedigarantii kehtib ainult järgmiste eelduste ja tingimuste täitmise korral.

  • D+H tooteid kasutatakse otstarbekohaselt ning asjaomases algupärases kasutusju- hendis toodud tehniliste andmete ja paigaldusjuhistega kooskõlas ning seda on võimalik tõendada. Eelkõige peab klient alati järgima algupärases kasutusjuhendis ettenähtud koormusdiagramme, et vältida kettide, hammaslattide ja spindlite ülekoormust.
  • Ühenduse on loonud kvalifitseeritud ettevõte.
  • Sama kehtib D+H juhtseadmete kohta. Ka neid tuleb kasutada otstarbekohaselt ning vastavas algupärases kasutusjuhendis toodud tehniliste andmete ja paigaldusju- histe järgi. Eelkõige tuleb ühendatavad tooted valida tehnilistes andmetes toodud ühendusväärtuste (pinge, vool, võimsus) järgi ning kohandada hoonesisesed paigal- dustingimused juhtseadme kaitseastmele ja keskkonnatemperatuurile.
  • D+H juhtseadmeid kasutatakse üksnes D+H originaalvaruosadega ning paigaldus- ja ühendustööd teeb kvalifitseeritud ettevõte.

Üldised märkused

 

Peale selle ei kuulu meie kvaliteedigarantii alla kuluvosad, nagu akumulaatorid ja patareid, ning D+H toodetel vandalismi või ilmastiku (nt vee-, tormi-, äikese- ja ülepingekahjustused) tõttu tekkivad kahjud.

Õiguslikult siduv on ainult selle kvaliteedigarantii saksakeelne versioon, tõlge eesti keelde on teavitusliku otstarbega. Sisuliste erinevuste korral on ülimuslik saksakeelne versioon.